ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE

http://www.ecomunitate.ro/

         Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Finanţat de Banca Mondială printr-un acord de împrumut ce se va finaliza în februarie 2013, proiectul EBC răspunde unor cerinţe specifice adresate de Guvernul României:

  • creşterea gradului de utilizare a serviciilor electronice de interes public care sunt deja dezvoltate de sectorul administraţiei publice;
  • alfabetizare digitală prin acces la tehnologii IT&C şi creare de competenţe pentru o societate incluzivă;
  • promovarea unei învăţări asistate prin tehnologii moderne în învăţământul primar şi secundar.

CULTURA PRIN CUNOASTERE TIC 

          Proiectul “Asistenţă tehnică pentru utilizarea TIC în școli și biblioteci” are ca scop elaborarea și implementarea unui program integrat pentru dezvoltarea şi folosirea cunoştinţelor şi a resurselor umane, tehnice, financiare la nivel local, maximizând astfel impactul programului “Economia Bazată pe Cunoaştere” în cele 229 de comunităţi implicate.

     Primăria comunei Valea Moldovei, judeţul Suceava, în calitate de solicitant, în parteneriat cu primăria comunei Cândeşti, judeţul Botoşani şi Şcoala cu clasele I-VIII Valea Moldovei, judeţul Suceava, va derula în perioada 21 mai 2012 – 22 octombrie 2012 proiectul „CULTURA PRIN CUNOAŞTERE TIC”. Proiectul este finanţat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în cadrul programului „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), iniţiat de Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale.

Obiectivul general  al proiectului „CULTURA PRIN CUNOAŞTERE TIC” constă în dezvoltarea unei colaborări între bibliotecile din comunităţile EBC  Valea Moldovei şi Cândeşti pentru diversificarea si modernizarea serviciilor bibliotecilor prin mijloace TIC, având ca efect creşterea  numărului de utilizatori ai bibliotecilor şi promovarea dezvoltării culturii locale.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

1. Dezvoltarea şi diversificarea, timp de 5 luni, a serviciilor bibliotecilor din cele 2 comunităţi EBC (Valea Moldovei, Cândeşti), prin integrarea mijloacelor TIC  în activităţile culturale,  pentru facilitarea  accesului la cultură a utilizatorilor  intr-o formă atractivă şi structurată.

2. Dezvoltarea de competenţe TIC în rândul utilizatorilor  proveniţi din 2 comunităţi EBC interesaţi în a utiliza resursele culturale oferite de reţeaua Internet pentru dezvoltarea culturală personală

         În urma implementării proiectului se estimează un impact pozitiv asupra comunităţilor implicate: modificare pozitiva a mentalităţii privind rolul TIC în desfăşurarea activităţilor culturale; înţelegerea rolului bibliotecii în a sprijini dezvoltarea culturală locală şi a fiecărui individ în parte; creşterea numărului de utilizatori ai serviciilor bibliotecii; creşterea cererii pentru organizarea de cursuri de formare TIC; creşterea numărului de membri din comunitate cu dorinţa de afirmare culturala în diverse domenii ale culturii;  colaborare mai bună între  bibliotecile implicate în proiect, extinderea colaborării cu alte biblioteci; conturarea şi înţelegerea noilor direcţii de dezvoltare a culturii şi a oportunităţilor pentru  utilizatorii din cele 2 comunităţi EBC.

Valea Moldovei, Suceava

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.