Arhiva digitală Valea Moldovei dispune de un fond de carte în format electronic - BIBLIOTECA DIGITALĂ -  care conţine un număr de aprox. 5000 titluri. Modalitatea de acces la acest fond este la fel cu cea prezentată în BIBLIOTECA - FOND DE CARTE - prin adresare pe forum, email şi telefonic. Arhivele se păstrază în spaţiul bibliotecilor publice din comunităţile partenere, Valea Moldovei şi Cândeşti.

Bibliotecarii sunt responsabili pentru respectarea legislaţiei în vigoare privind drepturile de autor.

Un tutorial privind BIBLIOTECA DIGITALĂ : http://www.youtube.com/watch?v=DmEu33LBATM&feature=youtu.be

FOND DE CARTE IN FORMAT DIGITAL

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.