DIN ISTORIA BIBLIOTECILOR...

       "Istoria scrisului şi a cărţii în antichitate conduce în mod nemijlocit spre conceptul de “bibliotecă”,desemnând în principiu instituţia care le-a tezaurizat spre a face posibilă promovarea şi circulaţia valorilor culturii umane.Triada scriere –cartebibliotecă constituie un produs cu rol de propulsare în evoluţia civilizaţiei umane, dar dacă începuturile scrierii se situează în depărtatele timpuri ale societăţii primitive, istoria bibliotecii se identifică în bună parte cu cea a cărţii Cuvântul “bibliotecă” provine din grecescul „biblos” care înseamnă carte şi „theke” care semnifică dulap de cărţi. Asupra etimologiei acestui cuvânt s-a vorbit îndelung emiţându-se diferite ipoteze, dintre care una a persistat şi anume că “biblion” ar fi diminutiv din cuvântul provenit de la „biblos” care semnifică scoaţă. Desigur că sensul folosit astăzi este clar, biblioteca este clădirea în care se depozitează cărţi şi publicaţii; este încăperea în care se păstrează cărţile; este mobila cu rafturi consacrată păstrării cărţilor, sau este titlul unor colecţii de carte.[...] Definiţia consacrată bibliotecii ca instituţie s-a dat în 1966, când s-a precizat că biblioteca este o colecţie organizată de carte, documente grafice şi audio-vizuale cât şi serviciile prin care poate să se pună la dispoziţie aceste materiale în scopul satisfacerii nevoilor de cercetare şi de informare ale consumatorilor."
"PAGINI DIN ISTORIA BIBLIOTECILOR"


CURS DE INSTRUIRE BIBLIOTECARI

În cadrul proiectului “CULTURA PRIN CUNOASTERE TIC„  a avut loc în perioada    19-21 iunie 2012  cursul de instruire al bibliotecarilor din comunităţile Valea Moldovei, Suceava şi Cândeşti, Botoşani la care a participat şi personalul RECL din cele 2 comunităţi partenere.

Cursul s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic „George Tofan”  Suceava şi a fost susţinut de bibliotecar profesor formator Argatu Daniela. Cursul a vizat îmbunătăţirea nivelului de pregătire al bibliotecarilor şcolari în domeniul gestiunii şi  marketingului de bibliotecă. Pe durata celor 24 ore de curs, doamna formator a urmărit, după cum a şi explicat foarte clar în debutul activităţilor:  “Furnizarea de cunoştinţe şi formarea de aptitudini şi deprinderi necesare personalului specializat din biblioteci. Creşterea nivelului de profesionalism în bibliotecile şcolare şi comunale prin asimilarea de informaţii esenţiale privind progresele şi tendinţele actuale din domeniul gestiunii şi marketingului de bibliotecă”.Activitatea de formare a fost considerată extrem da atractivă datorită abilităţilor formatorului şi extrem de utilă.

După acest curs fiecare bibliotecă din proiect îşi propune să realizeze propria bază de date în format digital, bază de date ce va fi postată pe site-ul ce urmează a fi realizat, site destinat exclusiv dezvoltării culturale ale comunităţilor partenere. De asemenea fiecare bibliotecă va începe realizarea arhivei digitale a comunităţii în care vor fi păstrate în format digital toate materialele culturale realizate în comunitate sau în afara ei, în toate tipurile de formate digitale
 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.