"Arhiva digitala  va aduna toate materialele culturale realizate in comunitate si  o biblioteca digitala." - din Cererea de finanţare

Arhivele digitale ale comunităţilor sunt hard-disk-uri externe cu capacitate de 500 GB. În aceste arhive bibliotecarii vor stoca materiale digitale de interes pentru comunităţile respectiv Cândeşti şi Valea Moldovei. În aceste arhive au fost deja introduse materiale - parte din ele lucrate în proiect şi s-a propus o structură a arhivei. Asteptăm materiale de la utilizatori cât şi sugestii ăn ceea ce priveşte organizarea arhivei.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.